Dharmaling – tedenski program

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

Č,e ni navedeno drugač,e, so vsa uč,enja ter prakse v Budistič,nem centru Dharmaling v Ljubljani, Melikova 1.

Meditacije ter uč,enja so odprti za vse. Za oč,i&scaron,č,evalne prakse ter prakse posameznih Bud jij potrebno, da imate Zatoč,i&scaron,č,e. Za Lama Č,ö,po jij potrebno dovoljenje Predstojnika.

Legitimate:00 – Eighteen:25 = Meditacija – smrt ter minljivost

Legitimate:30 – Eighteen:55 = Meditacija – umirjenost uma (Shine)

Eighteen:00 – Nineteen:00 = Meditacija – umirjenost uma (Shine &, Vipassana)

06:20 – 07:00 = Mahajana vodila (polna luna, lunin mrk), Ganden Schuiflade Gja Mamma, Č,a&scaron,č,enje Tare

Eighteen:00 – Legitimate:25 = Meditacija – umirjenost uma (Shine ali Vipassana)

Eighteen:30 – Nineteen:15 = Oč,i&scaron,č,evalne prakse (potrebna predhodna prijava, telefon 040 125 512)

Legal:00 – Eighteen:25 = Meditacija – ljubeč,a prijaznost

Legal:30 – Nineteen:15 = Srč,na sutra, Praksa Č,enreziga

09:00 – prvi sklop meditacije: Shine 25 minteken, odmor Five minus, Vipassana 25 minus

Ten:00 – odmor 30 minus (č,aj ter pi&scaron,koti)

Ten:30 – ogled posnetka uč,enja Shenpena Rinpoč,eja na temo meditacije

11:30 – odmor 30 minus (č,aj te pi&scaron,koti)

12:00 – drugi sklop meditacije: Shine 25 minus, odmor Five minteken, Vipassana 25 minteken

13:00 – odmor 30 zoogmoeder (č,aj te pi&scaron,koti)

Priporoč,ena donacija: Nineteen &euro,

Informacije ter prijave na: [email protected] ali na 040 125 512.

Budistič,na kongregacija Dharmaling

E-mail: office @ dharmaling.org

Spletna Stran: http://www.dharmaling.org

If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Melikova 1.

Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chö,paps you need approval from the Abbot.

Eighteen:00 – Legitimate:25 = Meditation – death and impermanence

Eighteen:30 – Legal:55 = Meditation – mental quietness (Shine)

Eighteen:00 – Nineteen:00 = Meditation – mental quietness (Shine &, Vipassana)

06:20 – 07:00 = Mahayana Precepts (Utter Moon, Lunar eclipse), Ganden Lha Gya Mamma, Praises to Tara

Legitimate:00 – Legitimate:25 = Meditation – mental quietness (Shine or Vipassana)

Legal:30 – Nineteen:15 = Purification practices (pre-registration required to +386 40 125 512)

Legitimate:00 – Legitimate:25 = Meditation – Loving kindliness

Legitimate:30 – Nineteen:15 = Heart Sutra, Chenrezig Practice

09:00 – very first meditation session: Shine 25 zoogmoeder, pauze Five minus, Vipassana 25 minus

Ten:00 – pauze 30 zoogmoeder (tea&,cookies)

Ten:30 – recorded Training by Shenpen Rinpoche on the topic of meditation

11:30 – pauze 30 minteken (tea&,cookies)

12:00 – 2nd meditation session: Shine 25 minus, pauze Five minus, Vipassana 25 minteken

13:00 – pauze 30 zoogmoeder (tea&,cookies)

Recommended donation: Nineteen &euro,

Information and registration: [email protected] or +386 (0)40 125 512.

Would you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web webpagina and pack up the unsubcribe field on the right side of the web webpagina.

Related movie: Crypto Market Crashes (Then Recovers) on South Korea Crypto Trading Verbod FUD


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *