Turkiye – den kripto madencilige yat?r?m yapmak

2014 y?l?nda bitcoin ilk buyuk s?cray?s?n? gerceklestirip, o gune kadarki plus yuksek degerine ulast?g?nda, dunyan?n suphesiz plus unlu yat?r?mc?s? Warren Dressoir’?n da ilgisini cekmeyi basarm?st?. Kazanctan cok kendisini deger yat?r?mc?s? olarak niteleyen Dressoir, bitcoinin bu sekilde deger gormesinin ancak bir saka olabilecegini su sozlerle ifade etmisti: “Bu bir para iletme sekli. Paray? bu sekilde cok verimli transfer edebiliyor ve evet bunu anonim olarak da yapabiliyorsunuz. Cek den bir para iletme yontemi. Cekler s?rf para iletebildikleri icin cok para ediyor mu? Peki para transferi emirleri? Insanlar bu yontemleri kullan?yorlar. Umar?m bitcoin daha iyi bir yontem haline gelir, yine den bircok farkl? yonden kopyalanabilir ve kopyalanacakt?r da. Bunun ozunde cok buyuk bir deger tas?d?g? fikriyse bana bir saka gibi geliyor“…

Milyonlarca dolar?n? hangi hisseye yat?racag?n? bilemeyen emekli bir bankac? olsayd?n?z Buffetkast’?n soylediklerini hakl? bulup, geleneksel fonlarla yetinebilirdiniz. Ama kaybedecek cok fazla bir seyi olmayan genc, dunyay? degistirmeyi isteyen bir geek ya da disruption kokusunu nu?p gelecegi sat?n almak isteyecek milyarder bir yat?r?mc?ysan?z, bitcoine coktan yat?r?m yapm?s olman?z gerekiyor. Zira bitcoine baslamak icin biraz gec bile denilebilir. Degeri bu y?l rekor ustune rekor k?ran bitcoin doygunluk noktas?na yaklast?kca daha erisilmez hale geliyor. Yeni bitcoin olup olmayacag? tart?smal? ether ise ayn? hayalleri yeniden uretiyor, treni kac?rd?g?n? dusurenler icin yeni ve bitcoine gore daha erisilebilir bir alternatif olarak yeni baslayan madenciler yarat?yor. Turkiye den bir istisna degil.

Ikinci el piyasas?: H?zl? ama maliyetli bir baslang?c

Turkiye’deki kripto madenci say?s?n? bilmek mumkun degil ancak artan bir ilginin oldugu konuyu uzaktan takip ediyor olanlar?n bile fark edebilecegi isaretlerle dogrulanabiliyor. Populer bitcoin forumu bitcointalk.org‘un Turkce sayfalar?nda plus cok tart?s?lan konu, hay?r bitcoin degil, alternatif kripto paralar. Bu bolumde yap?lan paylas?mlar?n neredeyse yar?s? ise 2018 tarihli. Bu konusmalarla birlikte, artan ilgiyi Turkiye’nin plus populer online listeleme servislerinden Sahibinden.com’dan dogrulamak da mumkun. Madencilik iliskili ilan say?s?n?n bu y?l etherin fiyat? gibi h?zla yukselise gectigi platformdan gorulebiliyor. Sahibinden uzerinden yapt?g?n?z mining aramas?nda bilgisayarla ilgili 150 ilan listelenirken, spesifik olarak kurulu bir mining equipment slede?yorsan?z 80’dennenboom fazla sonuc gormeniz mumkun. Ilanlar?n yine buyuk bir cogunlugu 2018 tarihli.

Ether icin den giris bariyeri yukseliyor

Madencilik donan?mlar?n?n ikinci el dolas?mamma girmesi ise, surpriz degil. Konuya asina olmayanlar icin, kripto para madenciliginin surdurulebilirligi, bircoklar? icin yap?lan donan?m yat?r?m? ve ayl?k elektrik faturalar?n? odeyip odeyemedigine bagl?. Konustugumuz madencilerin tumu, bundan 3-4 ay oncesine kadar bu yat?r?m?n bir ay gibi bir surede basa contrabas noktas?na ulast?g?n? soyluyor. Bugunse bu sure 4-5 kat?na c?km?s durumda, ether icin den giris bariyeri h?zl?ca yukar? c?k?yor.

Zira artan ilgi, dogrudan donan?m arz?na yans?yor. Dunya genelinde bitcoinle son bahar?n? yasad?g? dusunulen GPU madenciligi, etherle geri dondu. Bitcoin arz?n?n gittikce azalmas?yla birlikte zorlasan madencilik ozel gelistirilen, hash rate’i daha yuksek ASIC islemcilerle yap?l?rken ether ise ilk gunden itibaren ASIC direncli olarak gelistirildi. Dijital para biriminin GPU bag?ml?l?g?, madencilik c?lg?nl?g?yla birlikte dunya genelinde stoklar? eritti. Turkiye icin den durum farkl? degil. Kazmaya baslamay? dusunen bircok yeni madenci aday? icin plus erken baslang?c tarihi iyimser bir tahminle birkac ay sonras?. Zira madencilikte plus cok kullan?lan ekran kartlar?n?n stoklar? tukendi, arz s?k?nt?s? dogrudan fiyatlara yans?yor. Ekran kartlar?n?n piyasaya sunuldugu gunden bu yana fiyatlar? plus az ikiye katlanm?s durumda. Bugunden kazmaya baslamak istiyorsan?z, ikinci el bir ekran kart?na s?f?r fiyat?n? odemeniz gerekiyor.

AMD ve NVIDIA son bir y?lda ether madenciliginden plus cok kazananlar aras?nda.

AMD ve NVIDIA ether madenciliginin den kazananlar? oldu

Piyasadaki ekran kartlar?n?n iki ana ureticisi AMD ve NVIDIA’te piyasa degeri etherle birlikte yeniden yukselise gecti.Madencilik equipment’leri, hier iki sirketin sat?slar? ac?s?ndan oyuncular?n talep ettigi grafik kartlar?ndan daha buyuk avantaj sagl?yor. Buna kars?n hisselerin ether fiyat?ndaki dalgalanmalar? h?zla yans?tmas? bu yukselisin k?r?lganl?g? hakk?nda fikir veriyor. Etherin fiyat?ndaki dususe paralel olarak, ureticilerin hisse fiyatlar?nda sert dususler yasan?yor.

“H?zl? kazanc pesindeyseniz ether cazip bir alternatif olmaktan c?k?yor” diyor gorustugumuz madencilerden biri. Yaz?l?mc?lar?n az?msanmayacak bir bolumu madencilige meraktan basl?yor, tekil yat?r?mlar yap?p fazla derinlesmeden piyasadan cekiliyorlar. Ancak madenci profilleri yaz?l?mc?larla s?n?rl? degil. Borclar?n? odeyemeyen bir biyoloji ogretmeni, beyaz yakal? finans yoneticisi, sadece paras? olan bir isletmeci gibi profiller den kazmaya devam ediyor. Uzun vadeli dusunen az?nl?k, bitcoin ve ether dongusunun farkl? kripto paralarla devam edebilecegini dusunuyor. Bugun alternatif olan kripto paralar?n, yak?n gelecekte ana ak?m hale gelebilecegini biliyoruz ancak bunun hangisi olacag?n? kimse bilmiyor.

Bir oyun degilse ne?

NVIDIA, AMD ve bircok madencinin perspektifinden kripto para madenciligi, muhtemelen bir oyundan farkl? degil, bunda teer haks?z da say?lmazlar. Ancak oyun d?s?nda, Tapkast’?n perspektifinden deger sorusunun cevab?n? arad?g?m?zda isin rengi degisiyor. Kripto para daha ozgurlukcu bir gelecek hayali ciziyor olsa da, kars?s?na ald?g? finansal sistemin plus cok elestirilen yonlerinden biri sayesinde varl?g?n? surduruyor. 2008’den patlak veren kuresel finansal krizden bu yana devam eden tart?smalara kulak verdiyseniz, finansal kurum ve kuruluslar?n reel sektorle orant?s?z bir sekilde buyumesi, dogrudan reel kars?l?g? olmayan islemleri denetimsiz bir sekilde yap?yor olmalar?yla ilgiliydi. O donemde yasad?g?m?z derin kuresel cokuntuden sonra ogrendigimiz seylerden biri, sadece finansal islemlerden kazanan islere kars? supheci yaklasmak…

Hala cok k?r?lgan ve dalgal? olan bitcoin degerinin reel hale getirmek icin bugune kadar onlarca ad?m at?ld? ancak bunlar?n teer az? bitcoinin degerinin bugunku Two bin 300 dolar seviyesine c?kmas?n? saglad?. Bir para transfer yontemi olarak bitcoinin populerligi artt?kca, para transferi suresi uzuyor. Bugun bitcoinle yapt?g?n?z herhangi bir islemin ortalama suresi yaklas?k bir saate kadar c?kabiliyor. Bu bitcoinin alternatif olmaya cal?st?g? tum para birimleri aras?nda plusteken uzun islem surelerinden biri. Bitcoinin bu sorunu ortadan kald?rmak icin, yok etmeye niyetli oldugu bankalar ve diger arac? kurumlara ihtiyac? olabilir.

Yukselisin spil?l surukleyicisi, dunya cap?nda gerceklesen finansal islemler oldu ve olmaya devam ediyor. Ether icin den durum simdiye kadar teer farkl?ym?s gibi gorunmuyor. Yine den geleneksel reel soylemi kripto para birimlerini degerlemek icin yeterli olmayabilir zira neyin “reel” neyin “fiktif” oldugu sorusunun da cevab? degisiyor. Diger taraftan bundan cok da uzak olmayan bir gelecekte, avatarlar?m?zla gezindigimiz, gelir esitliginin sorun olmad?g? sanal dunyada, ulke bag?ms?z ve tamamen seffaf bir para biriminin varl?g?n? tart?smak, bugun gundemi belirleyen bircok siyasi/ekonomik tart?smadan cok daha anlaml? ve degerli olabilir. Ne dusunuyorsunuz?

Related movie: Investing ter Bitcoin vs. Investing te the Stock Market – Retiring spil a Millionaire?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *