Sự khác nhau giữa bitcoin và litecoin, Siêu Thị Bitcoin – Mua Bán Bitcoin

Trong năm 2009, Satoshi Nakamoto tung ra Bitcoin như tiền tệ điện tử đầu tiên trên thế giới. Mã này là mã nguồn mở, có nghĩa là nó có thể được kiểm tra bởi bất cứ ai và được tự do sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhiều loại tiền điện tử đã ra mắt với phiên bản sửa đổi của mã này, với mức độ thành công khác nhau. Continue reading Sự khác nhau giữa bitcoin và litecoin, Siêu Thị Bitcoin – Mua Bán Bitcoin